Administrace výběrových řízení

Administrace výběrových řízení

Poskytujeme komplexní balíček obsahující úplný servis při administraci výběrových řízení:

 • zpracování zadávací dokumentace
 • komunikace s uchazeči v průběhu zadávacího řízení vč. zpracování odpovědí na dotazy
 • prohlídka místa plnění se zajištěním odborníků pro daný typ zakázky
 • příjem doručených nabídek a jejich evidence
 • otvírání obálek a související administrativa
 • organizace jednání komisí pro otevírání obálek a hodnotících komisí včetně zpracování podkladů hodnotící komise
 • administrativa spojená s jednáním hodnotící komise a jejími rozhodnutími (vyřazení nabídky, vyloučení uchazeče zadavatelem, doplňující dotazy k nabídce)
 • dokumenty pro rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky a zhotovení písemné zprávy zadavatele
 • uveřejnění výsledků zadávacího řízení a následných dokumentů v ISVZUS
 • vyhotovení dokumentů celého průběhu zadávacího řízení vč. jejich kompletace
 • návrh nejvhodnějšího způsobu zadávacího řízení s ohledem na předmět veřejné zakázky, příprava návrhu znění zadávací dokumentace a kriterií, které budou pro zadavatele nejvýhodnější
 • kontrola již navržené zadávací dokumentace z hlediska zákona o veřejných zakázkách
 • navržení obchodních podmínek (budoucí součást zadávací dokumentace a uzavírané příslušné smlouvy s vybraným uchazečem)
 • sestavení časového plánu dílčích kroků celého zadávacího řízení z hlediska zákonných lhůt
 • proškolení členů hodnotící komise / poroty
 • konzultace k obecným otázkám v průběhu činnosti hodnotící komise / poroty
 • odborné technické poradenství a konzultace v oblasti osvětlení
 • případné členství v hodnotící komisi a vedení jejího jednání

Galerie

Avalon - ExteriérČSOB - InteriérKUC ZlínMPKoc krakovoc krakovFK SIAD Most - stadionFK SIAD Most - stadionSlavia - StadionSlavia - StadionAC Sparta Praha - StadionTokovo